ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И АНГАЖИМЕНТИ
ОТВОРЕНИ БЕСЕДИ В ЧИТАЛИЩЕТО
Инициативата "Отворени беседи в читалището" стартира през 2016г.
Целта на инициативата е прякото информиране на обслужваната от читалището общност с проблемите и инициативите на местно равнище, запознаване с дейността и политиките на местните обществени институции. Пръв гост на отворените беседи бе кметът на Община Долни чифлик -г-жа Красимира Анастасова.
 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
През 2014г. в съответствие с обществените нагласи и нужди представител на читалището бе излъчен за член на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община Долни чифлик.
Разработихме заедно Общинска стратегия за интеграция на малцинствата.
През 2016г. в сътрудничество с дирекция "Образование, култура, социални дейности, спорт и здравеопазване" на Община Долни чифлик разработихме Наредба за финансирането на младежки дейности и проекти.
 
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ОБЩНОСТТА
 В сътрудничество с Дирекция "Бюро по труда" -гр.Долни чифлик,  периодично предоставяме  информация за свободните  работни места на територията на общината ни.
 
КАМПАНИЯ "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ"
Еждегодно читалището се присъединява към кампанията на телевизия bTV: "Да изчистим България". През изминалата 2015г. читалищните деятели и самодейци почистихме около сградата на читалището, игрището на ул. "23-ти Септември" и мюсюлманските гробища.