ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
КУРСОВЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК
Курсът по Турски език е съобразен с общата езикова рамка, която описва знанията, които трябва да придобият изучаващите даден език, за да могат ефективно да използват езика в ежедневието си и на работното място.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи –четене, писане, слушане, говорене.
Въвежда се нова лексика от думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на турски език
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Събота от 10:00 до 12:00 часа Учебна стая
Неделя от 10:00 до 12:00 часа Учебна стая
 
  Преподавател: Юксел Вели  0899417542
КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Курсовете са с акцент върху говорните умения и практическото използване на езика в професията и живота.
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Понеделник от 15:00 до 17:00 часа Учебна стая
Вторник от 15:00 до 17:00 часа Учебна стая
Сряда от 15:00 до 17:00 часа Учебна стая
 
  Преподавател: Ибрям Ахмед  0893889028
КУРСОВЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Целите на курса са да бъдат подготвени информирани, отговори, демократични и участващи граждани в дух на равенство, гъвкавост, отговорност, уважение към институциите и самодетерминация. Използваме редица възможности и богатство на творчески идеи за практическа реализация на демократичните принципи в обществото. Главната цел на курса е формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности за пълноценна реализация в съвременното  общество.
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Четвъртък от 15:00 до 17:00 часа Учебна стая
Петък от 15:00 до 17:00 часа Учебна стая
  Преподавател: Ибрям Ахмед  0893889028