ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

С оглед на промените в Закона за народните читалища и отчитайки нуждите на гражданите на града ни, от 2009г. читалището предоставя широк набор от информационни и компютърни услуги. Целта ни е да задоволим нуждите на гражданите на града ни, свързани с предоставяне на достъп до интернет, извършване на копирни услуги, помощ при попълване на бланки и формуляри и др.
Приоритет при обслужването са ученици, студенти и граждани в неравностойно положение! 
СПРАВКИ
ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
 Възможност за свободен достъп до интернет, чрез използване на наличната техника
 Придобиване на начални умения по компютърна грамотност;
 Търсене на информация;
 Създаване на ел.адрес;
 Комуникация чрез skype, facebook и други мрежи;
 Помощ в попълване и изготвяне на документи;
 Изготвяне и публикуване на обяви;
 Копиране, сканиране и електронна доставка на документи;
 Достъп до местно, национално и европейско законодателство;
 Предоставяне на информация за свободни работни места;
 
Помощ при изготвянето на автобиография;
КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ
Копиране А4 едностранно;
Копиране А4 двустранно;
Принтиране -черно-бяло;
Принтиране -цветно;
Сканиране до А4;
Запис на ел.носители;
 

  Цени на предлаганите услуги