ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА
ДАННИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА
Библиотечни единици: 3025 бр. 
Книги: 3010 бр. 
Периодични издания: 1 бр. 
Електронни носители: 5 бр. 
Площ на библиотеката: 18 м2 
Обслужвано население: 1500 дущи 
Наличие на компютър: Да 
Наличие на интернет: Да
Средногодишни посещения: 65  
ВРЕМЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ:
от Понеделник до Петъкот - от 08:00 до 12:00 часа
ПОЧИВНИ ДНИ: 
Събота и Неделя, вкл. и през официалните празници
  Обслужващ: Ибрям Ахмед  0893889028
НОВИ КНИГИ
Заглавие: Автор/и: Тематика:
Конникът без глава Майн Рид Детски книги
Сбогуване по никое време Мехмед Коджамустафа Разказ
Сватбени обичаи на турците от Лудогорието Меджбуре Ефраимова, Десислава Тихолова и др. Фолклористика
Суфисткият светец Саръ Салтук Баба на съвременен език Шериф Кантар Теология
     
     
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ:

  ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА
  КНИГИ НА ТУРСКИ АВТОРИ, ПРЕВЕДИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ДОКУМЕНТИ
Правилник за обслужване на читателите 
Закон за обществените библиотеки 
Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд 
Етичен кодекс на библиотекарите в България