АРТ КОЛЕКТИВИ
АТЕЛИЕ "СРЪЧНИ РЪЦЕ"
Детското ателие има за цел да създаде арт атмосфера, в която децата да могат да рисуват, да моделират, да създават арт изображения, но заедно с това да научат повече за народните обичаи, традиции и занаяти, да развие творческите умения и способности на децата.
 
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Вторник от 14:30 до 16:00 часа Учебна стая
  Ръководител: Афизе Юсеинова,  0894916580

ШКОЛА ПО РИСУВАНЕ "ПАЛИТРА"
Знаете колко забавни могат да бъдат хлапетата – бисерите им се получават перфектно, без да полагат никакви усилия, но какво ли ще стане, ако се опитат да ги нарисуват!
Целта на Школата по рисуване е да обучава и повишава естетиката, мирогледа, изобразителната култура и уменията на децата.
Чрез рисуването, децата разказват важните неща за тях, своите мечти, фантазии, чувства, развиват зрителните си представи и въображението си, визуализират реални и фантазни образи, откриват индивидуалния си талант, артистична оригиналност и умения.
  
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Сряда от 16:30 до 18:00 часа Библиотека
  Ръководител: Керим Сали

КЛУБ НА ПРИРОДОЛЮБИТЕЛЯ
Целите на Клуба са:
- Да се опознаят природните дадености на региона ни, създаване на благоприятна среда за формиране на практически умения за работа на терен;
- Формиране на умения за хербаризиране на части от растения (листа, цветове, плодове). Съставяне и защита на хербарийна сбирка;
- Изследване на поведение на животни;
- Установяване на реални хранителни вериги;
  
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Всяка последна неделя на месеца
от 13:00 до 17:00 часа
  Ръководител: Ибрям Ахмед 0893889028