КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТКУЛТУРНО-МАСОВИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ 2004":
БАБИНДЕН - ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ

Дата на провеждане: 21.януари
Място на провеждане: Зала "Дружба" на читалище "Баръш"
Ангажиран ръководител: Афизе Исмаилова
Характер: празненство

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

Дата на провеждане: 21.февруари
Място на провеждане: Учебна зала на читалище "Баръш"
Ангажиран ръководител: Юксел Вели
Характер: честване

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

Дата на провеждане: 8.март
Място на провеждане: Зала "Дружба" на читалище "Баръш"
Ангажиран ръководител: Афизе Исмаилова
Характер: празненство

"ХЪДРЕЛЛЕЗ" БАЙРАМ

Дата на провеждане: 6.май
Място на провеждане: ул. "23-ти Септември", гр.Долни чифлик
Ангажирани ръководители: Расим Расимов и Алдин Салим
Характер: празненство

КУЛТУРНО-МАСОВИ СЪБИТИЯ С УЧАСТИЕТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ 2004":
ПРЕГЛЕД НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Дата на провеждане: 12.юни
Място на провеждане: Местност "Марин тепе", гр.Долни чифлик
Организатор/и: Община Долни чифлик
Характер: общински фестивал

ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯТ ФОЛКЛОР В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Дата на провеждане: последна неделя на месец август
Място на провеждане: местност "Аязмо", с.Руйно, община Дулово, обл.Силистра
Организатор/и: Община Дулово
Характер: регионален фестивал за североизточна България

ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОСИТЕ

Дата на провеждане: 19.юни
Място на провеждане: гр.Варна, сцена "Аспарухово"
Организатор/и: Народно читалище "Христо Ботев" -гр.Варна
Характер: национален фестивал