НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ"
град Долни Чифлик, област Варна
 
BARIŞ HALK KÜLTÜREVİ
Aşağı Çiftlik /Varna ili  /Bulgaristan
 
BARIS CULTURE HOUSE
Dolni Chiflik /Varna region /Bulgaria

Последно актуализиране / Son güncelleme / Last update:  01.03.2019

Facebook YouTube Twitter

 
Този сайт е номиниран за награда "Златен ключ" през 2013г. на Фондация "Програма достъп до информация" в категория "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация"