НАСТОЯТЕЛСТВО

мандат:  2016-2019г.

 
 
 
Расим Исмаилов Расимов
 
председател  Декларация по Чл.16,ал.1 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  ул. "Бор", № 16
     9120, гр.Долни чифлик
   
  +359 897269320

  ra.sim@abv.bg
 
 
 
Юксел Сюлейман Вели

  член/настоятел


 
  Декларация по Чл.16,ал.1 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  ул. "Мъглиж", № 8
     9120, гр.Долни чифлик
   
  +359 899417542

 
yuksel77@abv.bg
 
 
 
Ахмед Шидетов
Селимов
 
член/настоятел 
Декларация по Чл.16,ал.1 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  ул."Роза", № 9
     9120, гр.Долни чифлик

 
  +359 896090397

 
ahmetron@abv.bg
 


             Отчет за дейността на читалищното настоятелство с мандат: 2016-2019г.


 
Читалищно настоятелство с мандат: 2013-2016г.
Читалищно настоятелство с мандат: 2010-2013г.
Читалищно настоятелство с мандат: 2007-2010г.
Читалищно настоятелство с мандат: 2004-2007г.