АРТ КОЛЕКТИВИ
АТЕЛИЕ "СРЪЧНИ РЪЦЕ"
 
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Вторник от 14:30 до 16:00 часа Учебна стая
  Ръководител: Афизе Юсеинова  0894916580
АТЕЛИЕ ПО РИСУВАНЕ "ПАЛИТРА"
Знаете колко забавни могат да бъдат хлапетата – бисерите им се получават перфектно, без да полагат никакви усилия, но какво ли ще стане, ако се опитат да ги нарисуват!
  
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Сряда от 16:30 до 18:00 часа Библиотека
  Ръководител: Тодор Серафимов  08
КЛУБ НА ПРИРОДОЛЮБИТЕЛЯ
  
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Всяка последна неделя на месеца
от 13:00 до 17:00 часа
  Ръководител: Ибрям Ахмед  0893889028