НАСТОЯТЕЛСТВО



мандат: 2004-2007г.


 
 
 
Михаил Юлков Михайлов
 
председател

 
 
 
Кирил Андреев Кирилов 
  заместник-председател
 
 
 
Сева Радева Маринова

 
секретар
 
 
 
Атанас Младенов Атанасов

 
член/настоятел
 
   
 
Илияна Илиева Ганчева-Христова

 
член/настоятел