ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИ

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
за община Долни чифлик (Съгласно Чл.26, ал.2 от ЗНЧ)
Образец на форма за периодичен финансов отчет към община Долни чифлик 
Годишен финансов отчет за бюджетната 2005г.  
Годишен финансов отчет за бюджетната 2006г. 
Годишен финансов отчет за бюджетната 2007г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2008г.  
Годишен финансов отчет за бюджетната 2009г.  
Годишен финансов отчет за бюджетната 2010г.  
Годишен финансов отчет за бюджетната 2011г. 
Годишен финансов отчет за бюджетната 2012г. 
Годишен финансов отчет за бюджетната 2013г. 
Годишен финансов отчет за бюджетната 2014г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2015г. 
Годишен финансов отчет за бюджетната 2016г. 
 


ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
за община Долни чифлик (Съгласно Чл.26а, ал.4 от ЗНЧ)
Доклад за извършените дейности през 2005г.  
Доклад за извършените дейности през 2006г.  
Доклад за извършените дейности през 2007г.  
Доклад за извършените дейности през 2008г.  
Доклад за извършените дейности през 2009г.  
Доклад за извършените дейности през 2010г.  
Доклад за извършените дейности през 2011г.  
Доклад за извършените дейности през 2012г.  
Доклад за извършените дейности през 2013г.  
Доклад за извършените дейности през 2014г.   
Доклад за извършените дейности през 2015г.
Доклад за извършените дейности през 2016г.
 
за НАП/НСИ
Годишен отчет за дейността на Народно читалище "Баръш-2004" за 2010г.
Годишен отчет за дейността на Народно читалище "Баръш-2004" за 2011г.
Годишен отчет за дейността на Народно читалище "Баръш-2004" за 2012г.
Годишен отчет за дейността на Народно читалище "Баръш-2004" за 2013г.
Годишен отчет за дейността на Народно читалище "Баръш-2004" за 2014г.
Годишен отчет за дейността на Народно читалище "Баръш-2004" за 2015г.
Годишен отчет за дейността на Народно читалище "Баръш-2004" за 2016г.
 


СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
за ТСБ-Варна /НСИ
Статистически отчет за 2012г.
Статистически отчет за 2013г.
Статистически отчет за 2014г.
Статистически отчет за 2015г.
Статистически отчет за 2016г.


ДОКЛАДИ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
за обществено достояние
Доклад-Предписание за състоянието и дейността през 2015г.
Доклад-Предписание за състоянието и дейността през 2016г.


ГОДИШНИ ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ
за РЕКИЦ-Варна /Министерство на културата
Годишна информационна карта за 2010г.
Годишна информационна карта за 2011г.
Годишна информационна карта за 2012г.
Годишна информационна карта за 2013г.
Годишна информационна карта за 2014г.
Годишна информационна карта за 2015г.
Годишна информационна карта за 2016г.