ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА
ДАННИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА
Библиотечни единици: 3021 бр. 
Книги: 3007 бр. 
Периодични издания: 2 бр. 
Електронни носители: 5 бр. 
Площ на библиотеката: 17 м2 
Обслужвано население: 1500 дущи 
Наличие на компютър: Да 
Наличие на интернет: Да
Средногодишни посещения: 65  
ВРЕМЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ:
от Понеделник до Петъкот - от 08:00 до 12:00 часа
ПОЧИВНИ ДНИ: 
Събота и Неделя, вкл. и през официалните празници
  Обслужващ: Афизе Юсеинова  0894916580
НОВИ КНИГИ
Заглавие: Автор/и: Тематика: ISBN: Брой:
         
         
         
         
         
         
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ:
РАЗГЛЕДАЙТЕ ЕЛЕКТРОННИЯТ КАТАЛОГ НА КНИГИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА
ДОКУМЕНТИ
Правилник за обслужване на читателите 
Закон за обществените библиотеки 
Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд 
Етичен кодекс на библиотекарите в България