АРТ КОЛЕКТИВИ

АТЕЛИЕ "СРЪЧНИ РЪЦЕ"
 
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Вторник от 14:30 до 16:00 часа Учебна стая
  Ръководител: Афизе Юсеинова  0894916580

АТЕЛИЕ ПО РИСУВАНЕ "ПАЛИТРА"
  
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Сряда от 16:30 до 18:00 часа Библиотека
  Ръководител: Тодор Серафимов  08

КЛУБ НА ПРИРОДОЛЮБИТЕЛЯ
  
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА:
Всяка последна неделя на месеца
от 13:00 до 17:00 часа
  Ръководител: Ибрям Ахмед  0893889028