ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
  ОФИС УСЛУГИ
 Копиране - А4 едностранно  0,20 лв./стр.
 Копиране - А4 двустранно 0,40 лв./стр.
 Принтиране - черно-бяло  0,20 лв./стр.
 Принтиране - цветно  0,40 лв./стр.
 Сканиране (до А4)  0,30 лв.
 Записване на дисков носител - CD  2 лв.
 Записване на дисков носител - DVD 3 лв.
КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ