TÜZEL EVRAKLAR


PASAPORT
Tüzük
Üyelik formu
Kültür Bakanlığı Halk Kültürevleri kayıdı
Sivil Toplum Kuruluşları kayıdı
Güncel durum sertifikası -2016
Dernek binası ile ilgili evlaklar
 
İDARİ TALİMATNAMELERİ
İşyeri çalışma şartları talimatnamesi
 
 
 
 
HALK KÜLTÜREVLERİ'NİN ÇALIŞMALARINI DÜZENLEYEN KANUNLAR
Halk Kültürevleri kanunu
Sivil Toplum Kuruluşları kanunu
Kamu kütüphaneleri kanunu
Kültür miraslar kanunu
Kültürü koruma ve geliştirme kanunu
Milli eğitim temel kanunu
Gençlik kanunu
Yerel yönetimler kanunu
Belediye mülkiyeti kanunu
İlgi çatışmalarını önleme kanunu
Kara para aklamaya karşı önlemler kanunu
Muhasebe kanunu