TÜZEL EVRAKLAR


KURUMSAL KİMLİK
Tüzük (BG)
Üyelik formu (BG)
Kültür Bakanlığı Halk Kültürevleri kayıdı
Faaliyet Belgesi (BG)
Güncel durum sertifikası -2016
Dernek binası ile ilgili evlaklar (BG)
 
İDARİ TALİMATNAMELERİ
İşyeri çalışma şartları talimatnamesi (BG)
 
 
 
 
HALK KÜLTÜREVLERİ'NİN ÇALIŞMALARINI DÜZENLEYEN KANUNLAR (Bulgarca)
Halk Kültürevleri kanunu
Sivil Toplum Kuruluşları kanunu
Kamu kütüphaneleri kanunu
Kültür miraslar kanunu
Kültürü koruma ve geliştirme kanunu
Milli eğitim temel kanunu
Gençlik kanunu
Yerel yönetimler kanunu
Belediye mülkiyeti kanunu
İlgi çatışmalarını önleme kanunu
Kara para aklamaya karşı önlemler kanunu
Muhasebe kanunu