HALK KÜLTÜREVLERİ YARDIMLAŞMA VE DESTEK PLATFORMU
Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan eden Bulgaristan devletinde vakıf kütüphanelerinin sayısında ciddi bir azalma olmuştur.
Onların yerini günümüzde Halk Kültürevi olarak adlandırdığımız bir zamanki Kıraathaneler almıştır.

Krallık döneminde İlk Kıraathane 1898 yılında Şumnu'da Türkçe muallimleri tarafından açılmıştır.
Kendileri açılan kıraathaneye kişisel kitaplıklarından kitaplar bağışlamışlardır.
Bu girişimi Rusçuk'ta açılan Sadakat ve Âlemdar kıraathaneleri izlemiştir.
Daha sonra Filibe'de Selâmet ve Pravadı'da İstikbal kıraathaneleri de açılmıştır.
Kıraathaneler Kırcaali, Varna, Vidin, Kızanlık, Hacıoğlu Pazarcık ve büyük nüfuslu köylerde de faaliyete geçmiş ve Türk toplumunun eğitim ve kültür merkezleri haline gelmiştir.
O zamanlar kıraathaneler sadece çay veya kahve içilen yerler değil, aynı zamanda kütüphanesi olan, gazete ve mecmua okunan toplumda çeşitli konuların ateşli sohbetleri olan yerler olmuştur.
Kıraathanelerin en güzel örneği Vidin'de Halil ve İbrahim kardeşlerin kurduğu Şefkat Kıraathanes’idir.
Onların mali yardım ve desteği ile çok sayıda Vidinli genç Türkiye'de ve Avrupa'da eğitim görmüştür.
Bu kıraathaneler yarım asırdan fazla kültür ve eğitim ocağı görevini yürütmüştür.

Sosyalist rejim zamanında dayatılan sosyalist ideoloji ve kültürü yayma göreviyle kıraathanelerin işlevi sınırlanmış ve hayli değişmiştir.
20. yüzyılın ikinci yarısında tescil edilme ve belediyelere rapor verilme, giderek faaliyet programlarının onay alma şartıyla tamamen devletin kontrolüne geçmiştir.
1960’lı yıllar ve 1970’li yılların ilk yarısında azınlıkların, bu arada Türk toplumunun bütün kültür oacakları kapatılmış ve Türkçe kitaplar imha edilmiştir.
Sözümona 'Soya Dönüş' sürecinde Türkçe kitap fonlarından başka, kimi şahısların evlerindeki kitaplar da toplatılıp imha edilmiştir.

Demokratik toplum sistemine geçiş sürecinde, Türk azınlığına yönelik kültür ve sanat kuruşları da kurulmaya başlamıştır.
1996 yılında kabul edilen özel bir yasa ile Halk Kültürevleri diğer sivil toplum kuruluşlarından ayrılmış ve devlet destekli STK statüsünü kazanmışlardır.
Halk Kültürevleri Yasası’nda ayrıca bu kuruluşların Bulgaristana özgü kültür ve eğitim kuruluşu olduğu belirtilmiştir.
Bugün her Halk Kültürevinde birim olarak Halk Kütüphanesi de mevcut.
Kırcaali'de Ömer Lütfi, Varna'da Sabahattin Ali, Şumnu'da Nâzım Hikmet kültür evleri aktif faaliyet yürüten kuruluşlar olarak ön plana çıkmışlardır.
2000 yıllarının başında Rusçuk'ta Güneş, Hezargrad'ta Deliorman, Hasköy'de Kadriye Lâtifova, Hacıoğlu Pazarcık'ta Mevlânâ, Filibe'de Mustafa Kemal Atatürk, Aşağı Çiftlik'te Barış Halk Kültürevleri kurulmuş ve faaliyete geçmişlerdir.

Bulgaristan'da Türk azınlığın yaşadığı bölgelerde bulunan ve bu kültür-sanat kuruluşları geçmişte kıraathanelerin olduğu gibi, bugün de devletin sağladığı yardım yetersiz ve sınırlı olduğundan, çok zor şartlar altında faaliyet göstermektedir.
Bunlardan bazıları mekan eksikliği, bina onarım ihtiyacı, Türkçe kitap ve süreli yayınların ulaşmaması, dans ve müzik eğitmenlerinin bulunmaması, donanım ve envanterin kısıtlı ve yetersiz olması gibi sebeplerle, faaliyet programlarını tam olarak uygulayamamaktadır.

Bulgaristan’da Türk kültürünü geliştirme ve yaygınlaştırma çabası gösteren Halk Kültürevleri faaliyetlerini yürütebilmesi için hayatî önem taşıyan temel ihtiyaçları:
  - Rumeli folklor giysileri,
  - Müzik enstrümanları,
  - Türkçe kitaplar,
  - Kırtasiye malzemeleri vs.


          BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL VARLIĞINI KORUMASI DAVASINA DESTEK OLMANIZI BEKLİYORUZ!
BU KONUDA YARDIMCI OLMAK İSTEYENLER, HALK KÜLTÜREVLERİ İRTİBAT ADRESLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRLER:  
ÖMER LÜTFİ HALK KÜLTÜREVİ
ul. Belasitsa, No.1, Et.5
     6600 Kardzhali

+359 36162151
 yumerlyutfi@gmail.com
www.yumerlyutfi.eu

SOSYAL MEDYA
Başkan:  Seyhan Mehmed
+359 887534041


Sekreter: Müzekki Ahmed
+359 887534041
  KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 15 000 kişi

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK HALK KÜLTÜREVİ
ul. Dr. Georgi Valkovich, No.3
     4000 Plovdiv


 +359 32623280
kemalataturk2003@abv.bg
SOSYAL MEDYA
BaşkanBedriye Tarmazova
+359 889395444, +359 887165444


Sekreter: Sibel Eminova
+359 899711643
 KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 16 000 kişi 

KADRİYE LÂTİFOVA HALK KÜLTÜREVİ
bul. İlinden. No.45
     6300 Haskovo

+359 38664158
 kadrielatifova@abv.bg
KadriyeLatifova2000
Başkan: Sunay Aliev


Sekreter: Pervin Süleyman
pervin_76@abv.bg
  KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 13 000 kişi

ZIM HİKMET HALK KÜLTÜREVİ
ul. Gen.Stoletov, No.25A
     9700 Shumen

+359 54802827
 nurtenremzi@abv.bg
www.nazimhikmet.free.bg

sumnukultur
Başkan: Ergül Şefkiyeva


Sekreter: Nurten Remzi
+359 886942495
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 10 000 kişi

SABAHATTİN ALİ HALK KÜLTÜREVİ
ul. Drin, No.1
     9000 Varna

+359 896260332
 karakurt@abv.bg
www.varna.free.bg

sabahattinali1919
Başkan:  Rüstem Aziz
+359 896260332
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR
Hedef kitlesi: 10 000 kişi 

GÜNEŞ HALK KÜLTÜREVİ

pl.
Han Kubrat, No.1, Et.1, ofis 112
     7000 Ruse

+359 884320590
 www.gunes.free.bg

chitalishte_gunes@mail.bg
gunesruse
Başkan Mecbure Efraimova
+359 888776844 

Sekreter:
Seliha Ebayzerova
: +359 899085759
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR
Hedef kitlesi: 10 000 kişi

DELİORMAN HALK KÜLTÜREVİ
bul. Balgaria 21P, Et. 1, Pomeshtenie 5
     7200 Razgrad


 +359 889415400
deliorman2014@abv.bg
 www.deliorman.free.bg

deliorman2014
BaşkanHabibe Rasim
+359 889415400
abi@mail.bg
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

İHTİYAÇ DUYDUKLARIMIZ
Hedef kitlesi: 7 000 kişi 

MEVLÂNÂ HALK KÜLTÜREVİ
ul. Otec Paisiy, No.16
     9300 Dobrich

 

+359 888323275
mevlana_2012@abv.bg
www.mevlana.free.bg

SOSYAL MEDYA
Başkan: Gülhan Veysel
+359 888323275


Sekreter:
Nurten Köse
+359 893724232
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

Hedef kitlesi: 8 000 kişi   

NOV JİVOT HALK KÜLTÜREVİ
ul. Momchil Voyvoda, No.2
     6800 Momchilgrad

 

+359 36316134
chitalishte_nov_jivot@abv.bg
novjivot.chitalishte
Başkan: Kamber Kamber
+359

Sekreter:
Meyrem Ömer
+359 8
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 6 000 kişi    

RODOPSKA İSKRA HALK KÜLTÜREVİ
ul. Rodopi, No.1
     9200 Ardino

+359 36514895
chitalishteardinobg@yahoo.com
rodopskaiskra
BaşkanYüksel İsmail


Sekreter: Leman Koçeva
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 3 000 kişi   

ŞAFAK HALK KÜLTÜREVİ
ul. Asparuh, No.4
     7900 Omurtag

+359 895772823
chitalishte_shafak@abv.bg
Başkanİsmet Mahmudov
+359 8
97500915

Sekreter: Suad Mustafov
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 3 000 kişi 

PROGRES TÜRK HALK KÜLTÜREVİ
ul. Tsar Kaloyan, No.9
     6100 Kazanlik

+359 43162059
utb@abv.bg
 
www.progres.free.bg

progres2004
BaşkanOsman Bülbül


Sekreter: Menderes Kungün
+359 886955843
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

İHTİYAÇ DUYDUKLARIMIZ
Hedef kitlesi: 3 000 kişi 

TORLAK HALK KÜLTÜREVİ
bul. Demokratsia, No.1
     7280 Tsar Kaloyan


+359 895350976
 chitalishte_torlak2013@abv.bg
 Torlak2013
Başkan: Züleyha Karman
+359 893934545

Sekreter: Dilek Ebazerova
+359 892793007
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

İHTİYAÇ DUYDUKLARIMIZ
Hedef kitlesi: 2 500 kişi  

ZIM HİKMET HALK KÜLTÜREVİ

ul. Pliska, No.84
     9900 Novi Pazar

+359 878860185
 npnazim_hikmet1954@abv.bg
Başkan: Ahmet Şaban
+359 895434354


Sekreter: Semra Mustafova
+359 899459503
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

İHTİYAÇ DUYDUKLARIMIZ
Hedef kitlesi: 2 300 kişi 

BİRLİK HALK KÜLTÜREVİ
pl. Makedonia, No.2, Vh.B, Ap.33, Et.9
     5800 Pleven

+359 886166027
Nevin.Djevdetova@abv.bg  
www.birlik.free.bg
BaşkanNevin Cevdetova


Sekreter:
Aygül Hasanova
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

İHTİYAÇ DUYDUKLARIMIZ
Hedef kitlesi: 2 000 kişi  

İSTİKBAL HALK KÜLTÜREVİ
ul. Tsar Osvoboditel, No.15
     9200 Provadia

+359 897285625
cit.istikbal@abv.bg
 www.istikbal.free.bg

istikbal1900
BaşkanGönül Üzeyir
+359 893587854

Sekreter: Nazik Kâmil
+359 897285625
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 1 800 kişi  

ALİ YAMURLOV HALK KÜLTÜREVİ
9238 selo Medovets
     oblast Varna

+359 893687174
 chitalishte_medovec@abv.bg
SOSYAL MEDYA
Başkan:  Fatme Mustafa


Sekreter: Mehmed Şaban
+359 893687174
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
  Hedef kitlesi: 1 600 kişi

BARIŞ HALK KÜLTÜREVİ
ul. 23-ti Septemvri, No.1
     9120 Dolni Chiflik

+359 893889028
 baris2004@abv.bg
www.baris.free.bg

bariscenter
Başkan:  Rasim Rasimov
+359 897269320


Sekreter: İbram Ahmed
+359 893889028
KURUMSAL KİMLİK

TÜZEL EVRAKLAR

HALK KÜTÜPHANESİ
Hedef kitlesi: 1 200 kişi