ARAŞTIRMALAR


  Bulgaristan'daki Türk Köyleri
  -  Bulgaristanda yayımlanan Türkçe kitapların bibliografyası 1858-1984

  -  Türk-Bulgar Ortak Kültürü
  Nuri Turgut Adalı
  Bulgaristan Türk Edebiyatı
  -  Atatürk Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve Bulgaristan Türkleri
  Türkiye Diyanet Vakfı - 2015 yılı Bulgaristan Raporu

  -  Bulgaristan Türk Şiirinde Atatürk
  -