ARAŞTIRMALAR


 Bulgaristan'daki Türk Köyleri
 Bulgaristanda yayımlanan Türkçe kitapların bibliografyası 1858-1984

 Türk-Bulgar Ortak Kültürü
 Nuri Turgut Adalı
 Bulgaristan Türk Edebiyatı
 Atatürk Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve Bulgaristan Türkleri
 Türkiye Diyanet Vakfı - 2015 yılı Bulgaristan Raporu

 Bulgaristan Türk Şiirinde Atatürk
 KADER ÖZLEM - BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DÖNÜŞÜMÜ, AB ÜYELİK SÜRECİ VE TÜRK AZINLIĞINA ETKİLERİ
 TÜRKLER VE BALKANLAR -HALİL İNALCIK
 MİTHAT AYDIN - TUNA BULGARLARI TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ (681-1018)
 ÇOŞKUN KÖKEL - BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNE
 FİLİZ ÇOLAK - BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951)
 Ahmet Cebeci, Tuğba Belenli - Bulgaristan Türk Halk Kültürü Üzerine Türkiye ve Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
 FATMA RODOPLU - TÜRKLERİN BALKANLARDAKİ MANEVÎ NÜFUZU OLAN ŞEYH VE DERVİŞLERİN ÖNEMİ: DEMİR BABA ÖRNEĞİ
 Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy - Atatürk ve Bulgaristan