РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ


  Работник, назначен от субсидираната читалищна бройка/и
  Работник, назначен по програма/проект
  Работник, назначен на Граждански договор

РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"
от: до: длъжност: работник: НКПД:
03.05.2004 13.04.2005 Културен масовик Михаил Юлков Михайлов 5145
01.05.2004 31.05.2004 Граждански договор Донка Вълкова Митева  
03.05.2004 31.05.2004 Граждански договор Анка Николаева Славова  
03.06.2004 30.06.2004 Граждански договор Донка Вълкова Митева  
03.06.2004 30.06.2004 Граждански договор Анка Николаева Славова  
06.07.2004 31.08.2004 Граждански договор Анка Николаева Славова  
01.09.2004 31.09.2004 Граждански договор Юлка Михайлова Чолакова  
01.10.2004 31.10.2004 Граждански договор Юлка Михайлова Чолакова  
05.06.2005 11.05.2006 Чистач обществена зала и салон Юлка Михайлова Чолакова 9135
28.03.2006 24.04.2006 Граждански договор Илиан Бориславов Ангелов  
03.05.2006 09.05.2006 Граждански договор Илиан Бориславов Ангелов  
05.06.2006 03.07.2006 Граждански договор Илиан Бориславов Ангелов  
30.08.2006 22.12.2006 Библиотекар Илиан Бориславов Ангелов 7313.2001
08.02.2007 23.01.2008 Библиотекар Нина Искренова Иванова 7313.2001
13.04.2007 01.03.2008 Библиотекар Юлка Михайлова Чолакова 2432.7002
03.01.2007 12.06.2007 Поддръжка на сгради Емилия Виолетова Асенова 9313.0002
04.01.2007 01.01.2008 Поддръжка на сгради Ангелина Тодорова Ангелова 9313.0002
08.02.2007 31.01.2008 Библиотекар Нина Искренова Иванова 7313.2001
15.06.2007 02.01.2008 Поддръжка на сгради Недка Маринова Захариева 9313.0002
01.02.2008 27.02.2008 Библиотекар Нина Искренова Иванова 7313.2001
09.01.2008 01.01.2009 Поддръжка на сгради Недка Маринова Захариева 9313.0002
14.01.2008 20.03.2008 Подрръжка на сгради Антоанета Янкова Христова 9313.0002
30.01.2008 29.02.2008 Библиотекар Юлка Михайлова Чолакова 2432.5002
01.02.2008 15.02.2008 Библиотекар Нина Искренова Иванова 7313.2001
26.02.2008 03.04.2008 Граждански договор Минко Киров Христов  
29.02.2008 04.03.2008 Граждански договор Андрей Асенов Чолаков  
17.03.2008 28.07.2008 Читалищен Секретар Юлия Мирославова Илиева 4115.2001
01.04.2008 01.01.2009 Поддръжка на сгради Пенка Атанасова Великова 9313.0002
04.04.2008 30.04.2008 Граждански договор Андрей Асенов Чолаков  
22.12.2008 24.12.2008 Граждански договор Михаил Юлков Михайлов  
06.01.2009 04.01.2010 Поддръжка на сгради Теменушка Радева Младенова 9313.0002
01.02.2009 31.05.2009 Граждански договор Илиан Бориславов Ангелов  
10.03.2009 10.04.2009 Граждански договор Михаил Юлков Михайлов  
10.03.2009 21.04.2009 Граждански договор Минко Киров Христов  
14.05.2009 13.07.2009 Читалищен Секретар Ерма Мартинова Димитрова 1229.3019
05.04.2011 10.05.2011 Граждански договор Алдин Салим Ахмед  
03.10.2011 22.12.2011 Граждански договор Алдин Салим Ахмед  
04.01.2012 31.04.2012 Граждански договор Расим Исмаилов Расимов  
06.02.2012 30.09.2012 Читалищен Секретар Ибрям Яшар Ахмед 13493010
23.04.2012 06.05.2012 Граждански договор Милен Ивайлов Христов  
24.03.2014 30.04.2014 Граждански договор Митко Младенов Митков  
30.01.2015 30.04.2015 Художествен ръководител Велин Ахмедов Хасанов 2653.7001
09.01.2017 30.03.2017 Танцов ръководител Митко Младенов Митков  
01.09.2023   Читалищен Секретар Ибрям Яшар Ахмед 13493010