ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯмандат: 2007-2016г.


 
 
 
Фикри Асенов Хюсеинов
 
председател  роден: 18.10.1975
 
   
 
Биляна Илиева Александрова 
  член  родена: 18.07.1971
 
   
 
Невяна Петрова Ангелова

   
член 
родена: 21.03.1975