ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯмандат: 2004-2007г.


 
 
 
Васил Юлиянов Борисов
 
председател  роден: 26.09.1975
 
 
 
Юсеин Ибрям Юсеин 
  член  роден: 27.11.1974
 
 
 
Мустафа Исмаилов Мустафов

 
член 
роден: 22.09.1979