НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"
Дата на учредяване: 28.01.2004г., БУЛСТАТ: 103856132
Регистър на сдруженията с нестопанска цел към Варненски окръжен съд:  Ф.Д.№ 265/2004, регистър 5, партиден № 36, том 33, стр.138
Регистър на Народните читалища към Министъра на културата под № 3030
Чрез своята художествено-творческа и културно-просветна дейност, читалище "Баръш" ще участва и влияе за духовното обогатяване на гражданите на град Долни чифлик, за културното развитие на общината ни.
Проект "Създаване на електронен каталог на книгите издавани в България на тематика "Български турци"
Обновяване на библиотечния фонд и модернизиране на читалищната библиотека
Проект: "Организиране на III. Регионален фестивал на турския фолклор във Варненския край"
    21. ЯНУАРИ - "БАБИНДЕН"-ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ
   14.ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ - КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО ЛЮБОВНО ПОСЛАНИЕ
   21.ФЕВРУАРИ - ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК -БЕСЕДА И ЧЕТЕНИЯ НА ТВОРБИ НА МАЙЧИН ЕЗИК

ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА
ВРЕМЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ:
от Понеделник до Петъкот - от 08:30 до 12:30 часа
ПОЧИВНИ ДНИ: 
Събота и Неделя, вкл. и през официалните празници
 
 Обслужващ: Ибрям Ахмед

КУРСОВЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА::
Събота от 10:00 до 11:30 часа Учебна стая
Неделя от 10:00 до 11:30 часа Учебна стая
 
 Преподавател: Юксел Вели

ГРУПА ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ "КАРАДЕНИЗ"
ГРАФИК НА РЕПЕТИЦИИТЕ:
Понеделник от 18:00 до 20:00 часа Зала "Дружба"
Вторник от 18:00 до 20:00 часа Зала "Дружба"
Сряда от 18:00 до 20:00 часа Зала "Дружба"
 
 Танцов ръководител: Расим Расимов

ДЕТСКА ТАНЦОВА ГРУПА "ДРУЖБА"
ГРАФИК НА РЕПЕТИЦИИТЕ:
Събота от 12:30 до 14:00 часа Зала "Дружба"
Неделя от 12:30 до 14:00 часа Зала "Дружба"
 
 Танцов ръководител: Ибрям Ахмед 

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА ГРУПА "ТЮРКОАЗ"
ГРАФИК НА РЕПЕТИЦИИТЕ:
Сряда от 18:00 до 21:00 часа Зала "Дружба"
Четвъртък от 18:00 до 21:00 часа Зала "Дружба"
 
 Ръководител: Мартин Мартинов

  ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018г.     ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО
  Предложение за дейностите през 2018г.
  Проект на бюджет на читалището за 2018г.
  Културен календар на читалището за 2018г.
  График на учебно-творческата дейност през 2017г.
Дарения в подкрепа развитието на дейността ни
Някои образци и бланки на читалищни документи
Благодарствено писмо до Кмета на Община Долни чифлик
Формуляр за сигнали, жалби, мнения и предложения

  КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО     КУЛТУРНИ ДЕЯТЕЛИ
  "Хъдреллез" байрам в град Долни чифлик
  Народните песни на българските турци
  Традиции и обичаи на българските турци
  Изследвания и публикации
Хафизе Бейсимова - живот и творчество
Животът в стиховете на Фикри Шукриев
Творчеството на сатирика Турхан Расиев
Рюстем Азиз -биография и творчество