Проект "Създаване на електронен каталог на книгите издавани в България на тематика "Български турци"
Обновяване на библиотечния фонд и модернизиране на читалищната библиотека
"Камчийски дни на турската култура в община Долни чифлик"

    1. НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ;
Предложение за дейностите през 2017г.
Проект на бюджет на читалището за 2017г.
Културен календар на читалището за 2017г.
График на учебно-творческата дейност през 2017г.
Дарения в подкрепа развитието на дейността ни
Някои образци и бланки на читалищни документи
Благодарствено писмо до Кмета на Община Долни чифлик
Културен календар на община Долни чифлик за 2017г.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
"Хъдреллез" байрам в град Долни чифлик
Хафизе Бейсимова - живот и творчество
Сборник от стихове на писателя Фикри Шукриев
Народните песни на българските турци