НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"
Дата на учредяване: 28.01.2004г., Регистър на Народните читалища към Министърството на културата под № 3030, БУЛСТАТ: 103856132
Чрез своята художествено-творческа и културно-просветна дейност, Народно Читалище "Баръш" ще участва и влияе за духовното обогатяване на гражданите на град Долни чифлик, за културното развитие на общината ни.
Проект "Създаване на електронен каталог на книгите издавани в България на тематика "Български турци"
Проект: "Ден на традиционните спортни състезания в община Долни чифлик"
  31. ДЕКЕМВРИ - ПОСРЕЩАНЕ НА НОВА ГОДИНА
   
ВРЕМЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ:
от Понеделник до Петък - от 08:30 до 12:30 часа
ПОЧИВНИ ДНИ: 
Събота и Неделя, вкл. и през официалните празници
 Обслужващ: Ибрям Ахмед
   
ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА::
Събота от 10:00 до 11:30 часа Учебна стая
Неделя от 10:00 до 11:30 часа Учебна стая
Преподавател: Юксел Вели,  Брой обучаващи се: 7
 
   
ГРАФИК НА РЕПЕТИЦИИТЕ:
Понеделник от 18:00 до 20:00 часа Зала "Дружба"
Вторник от 18:00 до 20:00 часа Зала "Дружба"
Сряда от 18:00 до 20:00 часа Зала "Дружба"
Танцов ръководител: Расим Расимов,  Състав: 6 самодейци
 
  
ГРАФИК НА РЕПЕТИЦИИТЕ:
Събота от 12:30 до 14:00 часа Зала "Дружба"
Неделя от 12:30 до 14:00 часа Зала "Дружба"
Танцов ръководител: Ибрям Ахмед,  Състав: 8 самодейци
 
   
ГРАФИК НА РЕПЕТИЦИИТЕ:
Неделя от 12:30 до 14:00 часа Зала "Дружба"
Ръководител: Кадир Чауш,    Състав: 4 самодейци
 
  ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ     ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО
  Предложение за дейностите през 2019г.
  Културен календар на читалището за 2019г.
  Проект на бюджет на читалището за 2019г.
Дарения в подкрепа развитието на дейността ни
Формуляр за сигнали, жалби, мнения и предложения
Някои образци и бланки на читалищни документи


  КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО     КУЛТУРНИ ДЕЯТЕЛИ
  Народните песни на българските турци
  Традиции и обичаи на българските турци
  Изследвания и публикации
Хафизе Бейсимова - живот и творчество
Животът в стиховете на Фикри Шукриев
Творчеството на сатирика Турхан Расиев